Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Avís legal

En aquest apartat se recull la titularitat i el règim de responsabilitats bàsic de l’ús del portal de la transparència del Consell Insular de Mallorca.

Compartir en xarxes socials

El Portal de la Transparència del Consell Insular de Mallorca, accessible en l'adreça electrònica conselldemallorca.transparencialocal.gob.es, en la secció Dret d'accés a la informació pública, és una subseu electrònica de l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell Insular de Mallorca.

La titularitat d'aquesta seu correspon a l'Oficina de la Transparència.

El règim de responsabilitats d'aquesta subseu es regula de la manera següent:  

  • La gestió dels continguts comuns i serveis que es posen a disposició de la ciutadania correspon a l'Oficina de la Transparència.
  • Les persones titulars dels centres directius dels diferents departaments i els organismes que en depenen són responsables dels continguts que faciliten a l'Oficina de Transparència. La responsabilitat es correspon amb les competències que la legislació vigent atribueix a cadascuna de les persones titulars.
  • La gestió de la plataforma tecnològica és competència de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) en virtut de l'adhesió, firmada pel Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca el 30 de novembre de 2016, a l'acord marc de col·laboració entre el MINHAFP i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per desenvolupar el portal de la transparència en les corporacions locals, de 28 d'abril de 2015.

No obstant això, la SGAD no és responsable de la integritat i la disponibilitat de la informació que es proveeixi al portal de la transparència a través d'enllaços o vincles a altres pàgines o seus electròniques la responsabilitat de les quals correspon a un òrgan  o administració pública diferent.

El Portal de la Transparència ha d’establir els mitjans necessaris perquè la persona interessada conegui si la informació o servei al qual accedeix pertany al seu propi entorn o a un punt d'accés extern.

Així mateix, la SGAD, segons el que disposa l'Esquema Nacional de Seguretat, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que facilita la persona usuària i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i les mesures al seu abast per evitar que es perdin, s’usin malament, s’alterin, s’hi accedeixi sense autorització o que s’extreguin. 

La informació de publicitat activa que s’ha obtingut a través d'aquest portal de la transparència s'enquadraria en el supòsit de l'article 4.2.a, «Reutilització de documents posats a disposició del públic sense subjecció a condicions», de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, i d’acord amb el que estableix l'article 7 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, esmentada.