Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Històric de contractes menors

Històric de contractes menors

El contracte menor és una fórmula legal pensada per aconseguir més eficiència i eficàcia en la contractació. Els procediments són més simples i ràpids i l’òrgan encarregat de la contractació té més flexibilitat. Això, de vegades, és imprescindible per garantir el bon funcionament del centre gestor.

Els procediments habituals de la contractació pública requereixen de molts passos: redacció i aprovació de plecs, inici de la despesa, licitació pública, valoració de propostes (meses de contractació), adjudicació, formalització, memòries, etc. Això prolonga tot el procés una mitjana de sis mesos i, en general, és positiu, perquè és garantia de transparència i d’una gestió correcta però, en alguns casos, és inviable: hi ha serveis que s’han de cobrir de manera immediata o urgent i hi ha treballs tan petits que seria molt poc eficaç seguir aquest procediment tan llarg.

Els contractes menors són els que poden adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per executar la prestació. Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros (IVA exclòs) quan es tracta de contractes d’obres, o a 18.000 euros (IVA exclòs) quan es tracta d’altres contractes. No poden tenir una durada superior a un any ni es poden prorrogar.

Normativa

Totes les administracions de l’Estat, inclòs el Consell Insular de Mallorca, utilitzen els contractes menors. Es regeixen pels articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i es defineix el marc legislatiu base que regula la contractació pública.

Les exigències del contingut mínim de l’expedient tenen la consideració de mínimes, si bé el Consell Insular de Mallorca n’ha establert més en les seves bases d’execució. Per explicar adequadament i amb detall el tractament que els contractes menors reben al Consell es pot consultar l’article següent: Los contratos menores en el Consell de Mallorca.

Data

Com una mesura més de transparència, s'ofereix la informació de tots els contractes menors licitats pel Consell Insular de Mallorca, desglossats per data, referència, objecte, adjudicatari, import i tipus, entre d'altres, des de l'1 de gener del 2009 fins el 30 de juny de 2017.

Els contractes menors a partir de l'1 de juliol del 2017 endavant se troben únicament en el perfil del contractant. Per tant, el Portal de Transparència del Consell de Mallorca actua com a arxiu històric de contractes fins a aquesta data, tant dels seus departaments com dels seus organismes autònomos.

Els contractes menors del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms des del 01/01/2009 fins el 30/06/2017 ja han estat carregats i revisats. Queden pendents:

  • Els departaments de la Corporació han sofert variacions quan a les seves competències al llarg dels anys, fusionant-se amb d'altres o arribant a deixar d'existir en alguns casos.
  • No s'han pogut trobar els expedients de contractació del Departament d'Economia i Hisenda de l'any 2010.

Metodologia

El procés de càrrega d'aquesta informació és manual, a partir de l'original en paper, motiu pel qual és possible que existeixin errors. Com a part del procés de revisió es corregeixen errors mecànics i es complementa la informació rebuda per així complir amb les especificacions del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Es prega al l'usuari que, en cas de trobar qualque error, ho notifiqui a l'Oficina de Transparència del Consell de Mallorca per a la seva rectificació.

Enllaços

A causa de que el portal mostra els contractes en format de fitxa, el que dificulta la reutilització de la informació, també se facilita un enllaç al conjunt de contractes en format CSV, ordenats per codi de departament i data d'adjudicació. Pot descarregar-se el fitxer i obrir-lo usant un full de càlcul (e.g. LibreOffice Calc).

S'inclouen els documents següents, en format CSV [1][2]:

[1] Codificació UTF-8, punt i coma com a separador de camp.

[2] Ordenats per centre gestor i data.

Gràfiques

S'inclouen les següents gràfiques:

Annex

Temporalment, s'inclouen també els contractes menors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) des de l'1 de gener de 2017 fins el 30 de juny del 2018, en format CSV [1][2]:

A partir d'aquesta data, l'IMAS també va passar a usar el perfil del contractant unificat del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms.

[1] Codificació UTF-8, punt i coma com a separador de camp.

[2] Ordenats per centre gestor i data.