Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Costos de campanyes de publicitat

Costos de campanyes de publicitat

En aquesta pàgina podeu consultar la despesa que han fet els departaments del Consell Insular de Mallorca en matèria de divulgació i promoció. Cada línia correspon a una factura i proporciona informació sobre el departament que fa l'acció, l'any, la campanya, la data, el mitjà i l'import.

La publicitat i propaganda institucional cerca proporcionar a la ciutadania una informació adequada sobre els drets i les obligacions legals que tenen; sobre l’existència, la composició i el funcionament de les institucions públiques i sobre les activitats, els projectes i els serveis que ofereixen, així com promoure valors socials de caràcter comunitari.

Amb l'objectiu de cercar l’homogeneïtat a través dels diferents exercicis fiscals, l'Oficina de Transparència del Consell Insular de Mallorca ha preparat un protocol que cal seguir per obtenir les dades que s’hi publiquen. Aquest procediment ha estat aprovat per la Comissió de Transparència del Consell Insular de Mallorca, òrgan col·legiat en què participen tots els grups polítics amb representació en la corporació.

Normativa

La Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears, regula els aspectes bàsics de la publicitat institucional que fan, en diferents formes, les institucions de les Illes Balears.

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, indica que les despeses que s'han d'incloure són les de divulgació i qualsevol altra de propaganda i publicitat per a informar la comunitat dels serveis de l'entitat local. Les campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana que siguin susceptibles de produir efectes en diversos exercicis s'han d’imputar a l'article 64.

Metodologia

La Comissió de Transparència del Consell Insular de Mallorca té pendent aprovar el «Procediment de publicació de les despeses de publicitat» que l’Oficina de Transparència ha preparat, en el qual  determina que les dades crues que han de servir com a base per obtenir les dades que es carregaran en aquest portal són les factures, extretes de la consulta general de justificantes del programa de comptabilitat, que tenguin l’estat de  «Comptabilitzada» i una situació diferent d’«Anul·lada», de l'econòmica 226.02 (vegeu Ordre EHA/3565/2008, concepte 226, subconcepte 02), «Publicitat i propaganda», amb data de factura entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any en qüestió, de l'exercici en qüestió.

Data

S'inclouen dades de les campanyes publicitàries dels exercicis 2009 en endavant. La publicació d'aquestes dades es fa, de forma anticipada, trimestralment per a l'any en curs, si bé les dades finals de cada any es publiquen quan es tanca l'any fiscal.