Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Operacions estadístiques

Operacions estadístiques del Pla anual d'estadística 2018

El propòsit de l'estadística és trobar la regularitat dels fenòmens de massa amb les finalitats descriptives o de predicció. Les tècniques estadístiques, pel caràcter quantificador i alhora sintetitzador que tenen, constitueixen l'instrument idoni per aproximar-se al coneixement de la realitat. Requisit necessari per a la presa de decisions.

Així mateix, la informació estadística, com també la recopilació i l'anàlisi, és imprescindible per comparar adequadament els distints àmbits que integren la nostra realitat territorial.

Es considera activitat estadística d'interès la que proporciona o pot proporcionar informació sobre la  realitat territorial, mediambiental, demogràfica, social, cultural, política i econòmica, realitzada per alguna de les entitats que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Normativa

La Llei 3/2002, d'Estadística de les Illes Balears, estableix un marc jurídic senzill, que conjuga el maneig eficaç de l'estadística, amb les garanties que s'han oferir als ciutadans en relació amb la seva col·laboració i amb la seguretat en el maneig d'aquesta informació.

L’article 18 estableix que el Pla d’Estadística s’ha de desplegar mitjançant programes anuals, que són l’instrument que permet conèixer durant cada exercici les operacions estadístiques que s’han de dur a terme. Els programes anuals aporten una visió molt més completa sobre quin és el contingut específic de cada activitat, tant pel que fa a qui l’ha d’executar, com als objectius, la metodologia emprada, la informació que ha d’incloure o la disponibilitat de les dades pel que fa al seu calendari de difusió.

El Programa Anual d’Estadística 2018 es concreta en un total de 241 operacions estadístiques, i el Consell Insular de Mallorca assumeix la gestió de 23 operacions estadístiques, totes de nova incorporació.

Data

Des d'aquest apartat es pot accedir al repertori de les operacions estadístiques realitzades per la Oficina de Responsabilitat Social del Departament d'Economia i Hisenda, des del mes de març de 2018. La publicació d'aquestes dades es realitza d'acord amb el calendari de difusió de les dades estadístiques de l'exercici 2018.