Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Informes de fiscalització

Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears consisteix en examinar  l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears. Aquest control, atribuït per l'Estatut d'Autonomia, té caràcter extern i permanent. Els resultats d'aquestes actuacions es concreten en l'elaboració d'informes o memòries que s’envien al Parlament de les Illes Balears i als ens fiscalitzats.

Com succeeix en altres òrgans similars, la Sindicatura de Comptes es configura com un òrgan tècnic, dotat d'autonomia funcional, que ha de desenvolupar la seva feina sota les premisses d'independència, d'objectivitat i de professionalitat.

Els informes han de contenir les observacions i recomanacions redactades a partir de la verificació del control de l’observació de l’activitat que fiscalitzen d'acord amb les tècniques i els procediments d'auditoria pública.

Aquests informes de fiscalització del Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es poden consultar en la secció Informes de fiscalització del web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, on hi ha un cercador a través del qual es poden obtenir els informes genèrics i específics sobre el Consell Insular de Mallorca.

Normativa

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears es regeix per l'article 82 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i disposa d'un reglament de règim interior. Així mateix, les actuacions de la Sindicatura de Comptes s’han de regir per diverses normes internacionals d'auditoria, com les ISSAI-ES 100, 200, 300, 400, 1000, 1003, 1700, 3000, 3100 i 4000.

En la secció de transparència del web de la Sindicatura de Comptes es pot consultar aquesta normativa.

Data

En el web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears es poden descarregar els informes de fiscalització del Consell Insular de Mallorca des de l'any 2002.