Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Parc de vehicles i ús dels cotxes oficials

Llistat dels vehicles en propietat del Consell Insular de Mallorca i ús que fan dels cotxes oficials pels consellers executius i les conselleres executives.

En aquest apartat s’inclou, d’una banda, l’inventari dels vehicles de titularitat local adscrits als diferents departaments i, per l’altra, l’ús del parc de cotxes oficials que la Presidència i els titulars dels departaments, és a dir, consellers executius i conselleres executives, fan en l’exercici de les seves funcions.

Normativa

El Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, disposa, a l’article 17, que les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus béns i drets, qualsevol que en sigui la naturalesa o forma d’adquisició, i formar inventaris separats dels béns i drets que pertanyen a entitats amb personalitat pròpia i que depenen de les corporacions locals, i agrupar-los en els epígrafs següents:

  1. Immobles
  2. Drets reals
  3. Mobles de caràcter històric, artístic o de valor econòmic considerable
  4. Valors mobiliaris, crèdits i drets, de caràcter personal de la corporació
  5. Vehicles
  6. Semovents
  7. Mobles no compresos en els enunciats anteriors
  8. Béns i drets revertibles

La revisió vigent del Codi ètic de bon govern i transparència, a l’article 5.3, estableix que el cotxe oficial es pot utilitzar exclusivament per motius relacionats amb les responsabilitats, les funcions i les finalitats del càrrec que s’hagin acordat en el Ple.

Data

L'ús del parc de cotxes oficials va començar a registrar-se el novembre de 2013. L’inventari de vehicles correspon al mes de maig de 2017.

Enllaços

S'inclouen els documents següents, en format CSV [1][2]:

[1] Codificació UTF-8, punt i coma com a separador de camp.

[2] Ordenats per centre gestor, titular i data.