Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Ens instrumentals

Òrgans instrumentals del Consell Insular de Mallorca

El Consell Insular de Mallorca participa i està representat en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions i demés entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la corporació.

En aquest sentit, el Ple del Consell de Mallorca, en la seva sessió ordinària de 9 de novembre de 2017, va acordar la classificació en tres grups del seu sector públic, a més de fixar el nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i les retribucions del personal d’alta direcció, complint així amb el que estableix l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial Decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

Els organismes autònoms que formen el sector públic instrumental del Consell Insular de Mallorca són:

Normativa

  • La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Reial Decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

Podeu accedir a les webs de les entitats que formen el sector públic instrumental del Consell Insular de Mallorca des dels enllaços corresponents o també mitjançant la Seu Electrònica on es pot consultar a quin departament estan adscrits cada un del organismes autònoms.